Idea organizowania systematycznych spotkań z formacji biblijnej dojrzewała w ostatnich miesiącach życia członka świętolipskiej wspólnoty jezuitów, śp. o. Mieczysława Wołoszyna SJ, gdy coraz bardziej nikły nadzieje na jego powrót do pełni zdrowia po przebytym udarze móżdżku. Przedtem animował on na kilka sposobów formację biblijną w Świętolipskim Sanktuarium. Uwzględniając fakt, że zgłosiło się kilkadziesiąt osób zainteresowanych formacją biblijną podjęliśmy decyzję, że ten sam temat będzie omawiany we wtorek i sobotę. We wtorki spotkania odbywają się o 19.00, w soboty natomiast o 10.45 (w drugie soboty miesiąca, w które jest spotkanie z formacji duchowej, spotkanie z formacji biblijnej odbywa się o 13.00). Podczas nich dokonuje się egzegetyczno-egzystencjalna lektura wybranych fragmentów biblijnych, czyli staramy się odczytać, co przekazuje tekst w swej pierwotnej wymowie i jak spotyka się to z konkretem życia dziś. Towarzyszy temu dzielenie się uczestników przemyśleniami i refleksjami, które rodzą się w nich w kontakcie z omawianymi treściami biblijnymi. W pierwszym roku istnienia tego kręgu omawialiśmy wybrane aspekty z pierwszej księgi Biblii, Księgi Rodzaju. Po przerwie wakacyjnej rozpoczniemy refleksje nad wybranymi fragmentami kolejnych ksiąg Pięcioksięgu, zaczynając od Księgi Wyjścia. Poniżej prezentujemy wykaz dotychczasowych spotkań, które prowadzi Kustosz Sanktuarium Świętolipskiego, o. dr Aleksander Jacyniak SJ.

Lp.

Tekst biblijny

Temat

Terminy spotkania

1

Rdz 1-2

Stwarzanie świata i człowieka

13 XII, g.19.00; 17 XII, g.10.45

2

Rdz 3

Grzech kobiety i mężczyzny

10 I, g. 19.00; 14 I, g. 13.00

3

Rdz 4, 1-17

Kain i Abel

31 I, g. 19.00; 4 II, g. 10.45

4

 

Pojęcie i struktura przymierza w Starym Testamencie

7 II, g. 19.00; 11 II, g. 13.00

5

Rdz 9, 8-17

Przymierze Boga z Noem

14 II, g. 19.00; 18 II, g. 10.45

6

Rdz 12, 1-4; 15, 5-21; 17, 1-9; 22, 1-19

Przymierze Boga z Abrahamem

7 III, g. 19.00; 11 III, g. 13.00

7

Rdz 18

Bóg gościem u Abrahama. Problem zniszczenia Sodomy

18 IV, g. 19.00; 22 IV, g. 15.30

8

Rdz 37 – 45

Postać Józefa Egipskiego i problem jego snów

25 IV, g. 19.00; 29 IV, g. 11.15

9

Rdz 37-50

Dynamika grzechu i proces oczyszczenia

9 V, g. 19.00; 13 V, g. 13.00

10

Rdz 37-50

Proces oczyszczenia (c.d.) i pobyt Józefa Egipskiego w więzieniu

23 V, g. 19.00; 27 V, g. 10.45

11

Rdz 37-50

Józef Egipski jako narzędzie pojednania i warunki pojednania

6 VI, g. 19.00; 10 VI, g. 10.45

12

Rdz 37-50

Mądrość i wspólnota Józefa Egipskiego

20 VI, g. 19.00; 24 VI, g. 10.45

13

Rdz 37-50 ; Mt 1-2 i Łk 1-2

Józef Egipski i św. Józef – czy tylko zbieżność imion?

Lektura osobista przekazanego tekstu na czas wakacji

Kontakt

Sanktuarium Matki Bożej
Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 512 730 375
sanktuarium@swlipka.pl

Parafia Rzym. - Kat.
p.w. Nawiedzenia NMP

Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 89-755-35-12

O sanktuarium

Święta Lipka - to sławne Sanktuarium Maryjne, którego kustoszami od kilku już wieków są ojcowie i bracia jezuici, leży na północnym krańcu Polski, w odległości około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla oraz 14 km na południowy zachód od Kętrzyna. Początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w.

Szukaj na stronie

© Solmedia 2017
Powered by JS Network Solutions