Spotkania poświęcone Staremu Testamentowi: 2016-2020

Uwzględniając dużą grupę zainteresowanych formacją biblijną ten sam temat omawiany był od 13 XII 2016 do 19 VI 2018 r. podczas dwu spotkań: we wtorki i soboty. Podczas spotkania 19 VI 2018 r. pojawiła się ze strony uczestników sugestia, by spotykać się w jednej grupie we wtorki o 18.00/19.00 i w tym terminie odbywają się obecnie nasze spotkania, które odbywają się, jeśli zezwala na to sytuacja epidemiologiczna. Oto tematy i terminy spotkań, które były poświęcone Staremu Testamentowi:

Lp

Tekst biblijny

Temat

Terminy spotkania

1

Rdz 1-2

Stwarzanie świata i człowieka

13 XII; 17 XII 2016

2

Rdz 3

Grzech kobiety i mężczyzny

10 I; 14 I 2017

3

Rdz 4, 1-17

Kain i Abel

31 I; 4 II, g. 10.45

4

 

Pojęcie i struktura Przymierza w Starym Testamencie

7 II; 11 II

5

Rdz 9, 8-17

Przymierze Boga z Noem

14 II; 18 II

6

Rdz 12, 1-4; 15, 5-21; 17, 1-9; 22, 1-19

Przymierze Boga z Abrahamem

7 III; 11 III

7

Rdz 18

Bóg gościem u Abrahama. Sodoma

18 IV; 22 IV

8

Rdz 37 – 45

Józef Egipski i jego sny

25 IV; 29 IV

9

Rdz 37-50

Dynamika grzechu i proces oczyszczenia

9 V; 13 V

10

Rdz 37-50

Proces oczyszczenia (cd) i Józef w więzieniu

23 V; 27 V

11

Rdz 37-50

Józef jako narzędzie pojednania i warunki pojednania

6 VI; 10 VI

12

Rdz 37-50

Mądrość i wspólnota Józefa Egipskiego

20 VI; 24 VI

13

Rdz 37-50; Mt 1-2 i Łk 1-2

Józef Egipski i św. Józef – czy tylko zbieżność imion?

Lektura osobista tekstu

14

Wj 2-3; Dz 7,17-40

Trzy okresy w życiu Mojżesza

5 IX; 9 IX

15

Wj3,1-10; Dz7,30-34

Mojżesz i płonący krzak

19 IX; 23 IX

16

Wj 5 i 7-11

Mojżesz, faraon i my

26 IX; 30 IX

17

Wj 14,5-15,20

Przejście przez Morze Czerwone

10 X; 14 X

18

Wj 4,18-19.24-26; 10,13; 5,22-23; 17,5; Lb 20,3-5; Pwt 1,37-38; Lb 12,1-3

Mojżesz – prorok wydany

31 X; 4 XI

19

Pwt 31-32 i 34

Śmierć Mojżesza, śmierć Jezusa i Pascha chrześcijanina

7 XI; 11 XI

20

1 Sam 3,1-18;7,2-12

Postać Samuela

12 XII; 16 XII

21

Rt 1, 1-22

Wprowadzenie w Księgę Rut. Lektura Rt 1: Twój lud będzie moim ludem, a Twój Bóg będzie moim Bogiem

9 I; 13 I 2018

22

Rt 2, 1-23

Lektura Rt 2: Rozciągnij brzeg Twego płaszcza

30 I; 3 II

23

Rt 3, 1-18; 4, 1-22

Lektura Rt 3-4: Tajemnica pewnej letniej nocy. Nadały mu imię Obed. On jest ojcem Jessego

6 II; 10 II

24

1 Sm 16

Wstęp do historii Dawida.

Saul i Dawid: odrzucenie i wybór

13 II; 17 II

25

1 Sm 17

Walka Dawida z Goliatem

3 IV; 7 IV

26

2 Sm 11-12

Grzech Dawida z Batszebą

10 IV; 14 IV

27

 

Przywracanie sprawiedliwości wg Biblii hebrajskiej: rib i miszpat

15 V; 19 V

28

2 Sm 13-19

Bunt Absaloma

29 V; 2 V

29

2 Sm 24

Spis ludności i jego następstwa

5 VI; 9 VI

30

 

Odwaga Dawida, jego przyjaźń i jego próby

19 VI; 23 VI

31

 

Prorocy

2 X 2018

32

1 Krl 17, 1-16

Prorok Eliasz i oskarżenie o grzech.

Spotkanie Eliasza z wdową z Sarepty

9 X 2018

33

1 Krl 17, 17-24

1 Krl 18, 1-40

Wskrzeszenie przez Eliasza syna wdowy. Wyzwanie na górze Karmel. Sąd nad prorokami pogańskimi

16 X 2018

34

1 Krl 19, 1-18;

2 Krl 2, 1-8

Spotkanie Eliasza z Bogiem na górze Horeb.

Ognisty wóz. Zniknięcie Eliasza

23 X 2018

35

 

Film „Abraham – przymierze z Bogiem” – cz. 1

6 XI 2018

36

 

Film „Abraham – przymierze z Bogiem” – cz. 2

27 XI 2018

37

 

Film „Jakub – drabina do nieba”

4 XII 2018

38

Hi 1-2

Księga Hioba: wstęp i prolog

8 I 2019

39

Hi 3

Hiob nie potrafi zaakceptować siebie

15 I 2019

40

 

Sposoby modlitewnej refleksji nad Słowem Bożym

12 II 2019

41

Hi 29-31

Bezinteresowność. Rachunek sumienia Hioba

19 II 2019

42

Hi 9

Umiarkowanie i zrozumienie

26 II 2019

43

Hi 10

Trzy sposoby walki z Bogiem

5 III 2019

44

Hi 40-42

Trzy przykłady posłuszeństwa umysłu

12 III 2019

45

Hi

Spór Hioba z Bogiem o Boga. Wobec tajemnicy Boga. Odpowiedź Wszechmocnego

19 III 2019

46

Ps 139/138

Wprowadzenie do Księgi Psalmów; bibliografia; Ps 139/138

26 III 2019

47

Ps 1

Człowiek prawy i występni

16 IV 2019

48

Ps 6

Ból, cierpienie fizyczne i duchowe

23 IV 2019

49

Ps 8

Radość: człowiek dziękujący za istnienie

7 V 2019

50

Ps 16 (15)

Ps 63 (62)

Wyznanie wiary człowieka otoczonego przez bożki.

Modlitwa człowieka spragnionego Boga

21 V 2019

51

Ps 23 (22)

Pan moim Pasterzem

28 V 2019

52

Ps 24 (23)

Wniesienie Arki Przymierza do świątyni

4 VI 2019

53

Ps 29 (28)

Siedmiokrotnie ujawniający się głos Boga Jahwe

18 VI 2019

54

Ps 51 (50)

Psalm pokutny – schemat rachunku sumienia

1 X 2019

55

Ps 73 (72)

Wobec doświadczenia zła

22 X 2019

56

Ps 83 (82)

Modlitwa złorzecząca

5 XI 2019

57

Ps 85 (84)

Ps 131 (130)

Bliskość naszego zbawienia

Postawa wiary

26 XI 2019

58

Ps 103 (102)

Bóg, z którym zawieramy przymierze

3 XII 2019

59

 

Niewola babilońska i kryzys wiary Narodu Wybranego

10 XII 2019

60

Ps 136 (135)

Wielka litania dziękczynna

28 I 2020

61

Ps 126 (125)

Pieśń powrotu

4 II 2020

62

Ps 150

Wezwanie do wielbienia Boga

18 II 2020

63

1 Sam 3, 1-18

Powołanie Samuela – przesłanki i przebieg

3 III 2020

64

 

Samuel – prorok religijny w trudnym czasie

10 III 2020

65

Jer 18, 1-12

Jeremiasz – wprowadzenie. W warsztacie garncarza

26 V 2020

66

Jer 19, 1-15

Stłuczone naczynie

2 VI 2020

67

Jer, 13,12-17; 10,1-6

Dzban wina

9 VI 2020

68

 

Jeremiasz – człowiek Słowa Bożego

16 VI 2020

69

 

Jeremiasz – słaby głos

23 VI 2020

70

Jer 16, 1-2

Samotność Jeremiasza i nasza

15 IX 2020

71

Jer 36-40

Męka Jeremiasza i Jezusa

22 IX 2020

72

Iz 6, 1-9; 49,15; 66,13; Ez 3, 20-21, 18, 1-28

Żywa wiara

Wolność i odpowiedzialność (cz. 1)

29 IX 2020

73

Ez 34, 1-16; 37

Dn 2,24-25; 3,19-90; 5,25-30; 6,11-23

Wolność i odpowiedzialność (cz. 2)

Żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie

6 X 2020

74

2 Sam 23,1-5; 7,8-29; Iż 54,4-10; 55,1-11

Przymierze u proroków

20 X 2020

Bieżące spotkania formacyjne

Śladami najpiękniejszych ikon świata

24-12-2017

  Spotkania z formacji duchowejSanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej Śladami najpiękniejszych ikon świata Pielgrzymka na Ukrainęcz. 2: Międzybóż, Latyczów, Kijów, Żytomierz, Berdyczów,Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Buczacz, Zarwanica, Reniów, Olesko Sobota 13 I 2018; g. 10.45 Spotkanie...

Czytaj więcej

14.10.2017: Dekalog na czas trudności i kryzysów

03-10-2017

Dekalog na czas trudności i kryzysów   Sobota 14 X 2017; g. 10.45 Spotkanie prowadzi o. dr Aleksander Jacyniak   Na zakończenie możliwość spotkania przy kawie i herbacie Wstęp wolny dla wszystkich chętnych Miejsce: Dom Pielgrzyma - Święta Lipka...

Czytaj więcej

Spotkania z formacji duchowej - maj 2017

15-04-2017

    Spotkania z formacji duchowej Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej     Prześladowanie i dyskryminacja chrześcijan w dzisiejszym świecie.   Sobota 13 V 2017; g. 10.45Spotkanie prowadzi o. dr Aleksander Jacyniak   Na zakończenie możliwość spotkania przy kawie i herbacieWstęp wolny...

Czytaj więcej

Spotkania z formacji duchowej - kwiecień 2017

17-03-2017

    Spotkania z formacji duchowej   Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej     Chrześcijaństwo a islam   - między dialogiem a konfrontacją.   Sobota 8 IV 2017; g. 10.45Spotkanie prowadzi o. Ryszard Wtorek SJwieloletni misjonarz w krajach muzułmańskich   Na zakończenie możliwość spotkania...

Czytaj więcej

Spotkania z formacji duchowej - styczeń-marzec 2017

17-03-2017

Śladami najpiękniejszych ikon.  - pielgrzymka na UkrainęSobota 14 I 2017; g. 10.45Spotkanie prowadzi o. Aleksander Jacyniak   Tajemnica Judasza. Sobota 11 II 2017; g. 10.45Spotkanie prowadzi o. Aleksander Jacyniak   Rok Miłosierdzia skończył się. Czas miłosierdzia...

Czytaj więcej

Kontakt

Sanktuarium Matki Bożej
Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 512 730 375
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawiedzenia NMP

Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 89-755-35-12 (czynny w godzinach pracy kancelarii parafialnej)

O sanktuarium

Święta Lipka - to sławne Sanktuarium Maryjne, którego kustoszami od kilku już wieków są ojcowie i bracia jezuici, leży na północnym krańcu Polski, w odległości około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla oraz 14 km na południowy zachód od Kętrzyna. Początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w.

Szukaj na stronie

© Święta Lipka - Sanktuarium Maryjne o. Jezuici 2022
Wykonanie: Solmedia.pl