* Do najbliższej soboty trwa Tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jest on przeżywany pod hasłem „Życzliwymi bądźmy” (Dz 28, 2). Kościół katolicki jest wierny modlitwie Jezusa zanoszonej do Boga Ojca w przeddzień męki „aby wszyscy byli jedno” i dlatego wzywa wiernych, by wytrwale modlili się o jedność chrześcijan. Jutro o 18.00 w bazylice św. Jerzego w Kętrzynie Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. Paweł Rabczyński, delegat ds. ekumenizmu w Archidiecezji Warmińskiej. Program wspólnych modlitw chrześcijan w Archidiecezji Warmińskiej znajdziemy na afiszu.

* W tym tygodniu przypada: jutro wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika oraz św. Sebastiana, męczennika; we wtorek - św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy; w środę – św. Wincentego Pallottiego, założyciela Zgromadzenia Księży Pallotynów i Zgromadzenia Sióstr Pallotynek, do którego należy pochodząca z naszej parafii s. Grażyna Wojnowska; w piątek – św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła; a w sobotę – święto nawrócenia św. Pawła Apostoła.

* Nasza archidiecezja ma jeszcze do wykorzystania 17 miejsc w ramach programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia adresowanego do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (400 zł miesięcznie). Warunkiem otrzymania stypendium jest: zamieszkiwanie w miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców; średnia ocen za I semestr dla ucznia szkoły podstawowej 4,8 a dla ucznia szkoły ponadpodstawowej 4,5; dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekraczający 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto tj. 1820 zł; pozytywne opinie wychowawcy, katechety i proboszcza. Szczegółowe informacje na stronie - www.dzielo.pl. Zainteresowanych prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się do o. Leszka Gołębiewskiego.

* W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali 67. Światowy Dzień Trędowatych, który jest okazją do przypomnienia o wciąż trwającym dramacie ludzi chorych na trąd, którymi najczęściej opiekują się misjonarze. Trąd jest dziś chorobą uleczalną. W ciągu ostatnich 30 lat ponad 15 milionów chorych odzyskało zdrowie. Znaczna część wyleczonych z trądu to osoby trwale okaleczone, niezdolne do samodzielnego życia, wymagające stałej opieki. Zechciejmy ich wszystkich otoczyć naszą serdeczną modlitwą.

* Caritas Archidiecezji Warmińskiej organizuje w dniach 26.01–1.02.2020 "Ferie z Kopernikiem we Fromborku". Szczegóły znajdziemy na afiszu.

* Podczas najbliższego spotkania Kręgu Biblijnego podejmiemy refleksję nad psalmem 126. Spotkanie odbędzie się w Domu Parafialnym we wtorek 28 stycznia o 18.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału.

* Przeżywana dziś pamiątka chrztu Chrystusa stanowi początek Jego publicznej misji zbawczej. Niech to święto będzie dla nas okazją do przypomnienia i odnowienia łaski naszego chrztu. Dzisiejsza niedziela zamyka liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Od jutra rozpocznie się okres zwykły.

* Zakończyliśmy kolędę w naszej parafii. Była ona okazją do spotkania, rozmowy i wspólnej modlitwy w rodzinnym gronie. Zebraliśmy podczas niej 14.680 zł. Część tych pieniędzy - proporcjonalnie do liczby parafian - przekażemy do Kurii Arcybiskupiej w Olsztynie. Część przeznaczymy na fundusz charytatywny parafii. Resztę natomiast - na niezbędne inwestycje w naszej parafii i sanktuarium. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli kapłanów. Wyrażamy wdzięczność kierowcom za pomoc, parafianom za wielką życzliwość, za poczęstunek i złożone ofiary.

* W piątek przypada wspomnienie św. Antoniego, opata; a w sobotę – bł. Reginy Protmann, założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, które prowadzi w Siemkach Ośrodek Terapii Uzależnień dla dziewcząt.

* Pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski i Metropolity Warmińskiego odbędzie się w hali EXPO Mazury w Ostródzie w sobotę o 18.00 widowisko „Głośna noc”. Wystąpią podczas niego m. in. Arka Noego, Natalia Niemen i Mietek Szcześniak. Szczegóły znajdziemy na plakacie.

* W sobotę rozpocznie się także Tydzień modlitw o jedność chrześcijan, który potrwa do 25 stycznia. Będzie on przeżywany pod hasłem „Życzliwymi bądźmy” (Dz 28, 2). Kościół katolicki jest wierny modlitwie Jezusa zanoszonej do Boga Ojca w przeddzień męki „aby wszyscy byli jedno” i dlatego wzywa wiernych, by wytrwale modlili się o jedność chrześcijan. W poniedziałek 20 stycznia o 18.00 w bazylice św. Jerzego w Kętrzynie Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. Paweł Rabczyński, delegat ds. ekumenizmu w Archidiecezji Warmińskiej. Program wspólnych modlitw chrześcijan w Archidiecezji Warmińskiej znajdziemy na afiszu.

* Podczas najbliższego spotkania Kręgu Biblijnego podejmiemy refleksję nad psalmem 126. Spotkanie odbędzie się w Domu Parafialnym we wtorek 28 stycznia o 18.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału.

* Na stole pod chórem wyłożone są intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2020.

* Dzisiejsza Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli jest dniem modlitwy za misje i misjonarzy rozsianych po całym świecie oraz finansowego wsparcia prowadzonej przez nich działalności misyjnej. Obecnie 1903 misjonarzy i misjonarek z Polski pracuje w 98 krajach w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, Azji, Oceanii i mroźnej Alasce. Wśród nich jest m. in. nasza parafianka s. Grażyna Wojnowska. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę, które zostaną przeznaczone zarówno na misjonarzy jak i na przygotowanie do tej posługi przyszłych misjonarzy. Możemy ich także wesprzeć wysyłając SMS o treści MISJE na nr 72032. Szczegóły znajdziemy na afiszach.

* Wszystkim grekokatolikom i prawosławnym składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości darów płynących od nowonarodzonego Jezusa z racji rozpoczynających się w Kościele Grekokatolickim i Prawosławnym Uroczystości Bożego Narodzenia. Za przyczyną Świętolipskiej Matki Jedności Chrześcijan prosimy Boga o dar wzrastania nas wszystkich w podążaniu ku coraz pełniejszej naszej wzajemnej jedności.

* Przy żłóbku i w przedsionku Domu Pielgrzyma są wyłożone kadzidło i kreda, którą możemy oznaczyć drzwi naszych domów.

* Kolędę w naszej parafii zakończymy jutro we wtorek odwiedzając mieszkańców Świętej Lipki od godz. 16.00.

* W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Święto Chrztu Pańskiego.

* Pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski i Metropolity Warmińskiego odbędzie się w hali EXPO Mazury w Ostródzie 18 stycznia o 18.00 widowisko „Głośna noc”. Wystąpią podczas niego m. in. Arka Noego, Natalia Niemen i Mietek Szcześniak. Szczegóły znajdziemy na plakacie.

* Podczas najbliższego spotkania Kręgu Biblijnego podejmiemy refleksję nad psalmem 126. Spotkanie odbędzie się w Domu Parafialnym we wtorek 28 stycznia o 18.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału.

* Jutro przypada Uroczystość Objawienia PańskiegoTrzech Króli. Porządek Mszy świętych w Świętej Lipce i w kaplicach niedzielny. Jest to także wigilia Uroczystości Bożego Narodzenia obchodzonej w Kościele Grekokatolickim i Prawosławnym.

* Kolędę w naszej parafii zakończymy pojutrze we wtorek 7 stycznia odwiedzając mieszkańców Świętej Lipki od godz. 16.00.

* W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Święto Chrztu Pańskiego.

* Przypominamy, że została ustanowiona Rada Duszpasterska naszej parafii, w skład której wchodzą:

 1. Aleksander Jacyniak – proboszcz
 2. Roman Jodłowski – wikariusz
 3. Adam Kowalski – organista i dyrygent Chóru Świętolipskiego
 4. Elżbieta Marko – przedstawicielka Staniewa, Stąpławek, Bertyn, Bezławeckiego Dworu i Wangut oraz przedstawicielka przewodników posługujących w naszym Sanktuarium
 5. Lucyna Kuschmierz – animator posługi charytatywnej w parafii
 6. Robert Połubiński – zakrystian, katecheta i przedstawiciel Pilca, Śpigla i Pasterzewa
 7. Marek Parakiewicz – przedstawiciel Świętej Lipki, części Klewna należącej do naszej parafii, Ramt i Kociborza
 8. Izabela Ptak – przedstawicielka Siemek i Pudwąg
 9. Marian Biga – przedstawiciel Pieckowa
 10. Marek Kaczyński – przedstawiciel Kręgu Biblijnego oraz Lembruka
 11. Szymon Gałka – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu

Rada jest organem wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej. Jest wspólnotą wymiany opinii, propozycji, inicjatyw i wniosków. Jest miejscem spotkania i dialogu aktywnych katolików świeckich i ich duszpasterzy, w duchu zasady pomocniczości i odpowiedzialności za dobro duchowe Kościoła. Służy kompetencjami i doświadczeniem w usprawnieniu form życia parafialnego. Prosimy zgłaszać członkom Rady wszelkie sugestie dotyczące duszpasterstwa w naszej parafii.

* Pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski i Metropolity Warmińskiego odbędzie się w hali EXPO Mazury w Ostródzie 18 stycznia o 18.00 widowisko „Głośna noc”. Wystąpią podczas niego m. in. Arka Noego, Natalia Niemen i Mietek Szcześniak. Szczegóły znajdziemy na plakacie.

* Oddział ortopedyczno-urazowy Szpitala Powiatowego w Kętrzynie informuje, że wykonuje operacje wszczepienia endoprotez stawu biodrowego oraz, że czas oczekiwania na zabieg jest krótki.

Piątek, 27 grudnia

Ramty - od godz. 16.00 – 2 kapłanów
Kocibórz - od godz. 16.00 – 1 kapłan
Pudwągi - od godz. 16.00 – 1 kapłan

Sobota, 28 grudnia

Pilec i Śpigiel - od godz. 9.00 – 4 kapłanów

 

Poniedziałek, 30 grudnia

Lembruk - od godz. 16.00 – 4 kapłanów

Czwartek, 2 stycznia

Klewno - od godz. 9.00 – 1 kapłan
Siemki - od godz. 9.00 – 3 kapłanów
Staniewo - od godz. 16.00 – 1 kapłan

Piątek, 3 stycznia

Stąpławki, Wanguty, Bartynin, Bezławecki Dwór - od godz. 9.00 – 1 kapłan
Pasterzewo - od godz. 9.00 – 1 kapłan

Sobota, 4 stycznia

Pieckowo - od godz. 9.00 – 4 kapłanów

Wtorek, 7 stycznia

Święta Lipka – od godz. 16.00 – 4 kapłanów

* Dziś w Kościele katolickim przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to także Światowy Dzień Pokoju przeżywany pod hasłem: „Pokój jako droga nadziei: dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne”. Można dziś zyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie albo śpiew w kościele lub kaplicy hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” w celu uproszenia błogosławieństwa Bożego na cały rok.

* Jutro przypada wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.

* Pojutrze będziemy obchodzić tytularne święto naszego Zakonu Jezuitów - Uroczystość Najświętszego Imienia Jezus.

* Trwa kolęda w naszej parafii:

- jutro odwiedzimy: Klewno i Siemki - od godz. 9.00 oraz Staniewo - od godz. 16.00;

- w piątek 3 stycznia: Bezławecki Dwór, Stąpławki, Wanguty, Bertyny i Pasterzewo – od godz. 9.00;

- w sobotę 4 stycznia: Pieckowo (prosimy o 4 auta do pana Zdzisława Pawłowskiego na godz. 9.00)

- we wtorek 7 stycznia: Święta Lipka – od godz. 16.00.

* Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Przed południem udamy się z Komunią św. do chorych i starszych parafian. Ze względu na trwającą kolędę nie będzie jednak Mszy świętych w kaplicach w Siemkach i Lembruku.

* Spotkanie opłatkowe Apostolstwa Modlitwy w Pilcu odbędzie się w najbliższą niedzielę po Mszy św. w kaplicy św. Andrzeja Boboli o 12.00, a spotkanie opłatkowe Apostolstwa Modlitwy w Pieckowie – w Uroczystość Trzech Króli 6 stycznia o 14.00.

* Pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski i Metropolity Warmińskiego odbędzie się w hali EXPO Mazury w Ostródzie 18 stycznia o 18.00 widowisko „Głośna noc”. Wystąpią podczas niego m. in. Arka Noego, Natalia Niemen, Marek Piekarczyk i Mietek Szcześniak. Szczegóły znajdziemy na plakacie.

* Dziś po wszystkich Mszach świętych w Świętej Lipce i podczas charytatywnego koncertu kolęd są zbierane ofiary na pomoc Marcelince, która urodziła z deformacją prawej nogi i stopy. Aby w przyszłości mogła chodzić niezbędne są kosztowne operacje chirurgiczne. Szczegóły znajdziemy na afiszach.

* Trwa kolęda w naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy:

- jutro w poniedziałek: Lembruk - od godz. 16.00;

- w czwartek 2 stycznia: Klewno i Siemki - od godz. 9.00 i Staniewo - od godz. 16.00;

- w piątek 3 stycznia: Bezławecki Dwór, Stąpławki, Wanguty, Bertyny i Pasterzewo – od godz. 9.00;

- w sobotę 4 stycznia: Pieckowo (prosimy o 4 auta do pana Zdzisława Pawłowskiego na godz. 9.00).

* Zapraszamy na Pasterkę Noworoczną, która zostanie odprawiona pojutrze 31 grudnia o północy w kaplicy Domu Pielgrzyma. Pożegnamy nią Stary Rok i przywitamy Nowy Rok 2020.

* W środę, w pierwszy dzień Nowego Roku, w Kościele katolickim przeżywać będziemy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to także Światowy Dzień Pokoju. Porządek Mszy świętych w Świętej Lipce i w kaplicach niedzielny. Nie będzie jednak Mszy św. o 7.00. Można w tym dniu zyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie albo śpiew w kościele lub kaplicy hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” w celu uproszenia błogosławieństwa Bożego na cały rok.

         * W czwartek przypada wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.

         * W piątek 3 stycznia będziemy obchodzić tytularne święto naszego zakonu - Uroczystość Najświętszego Imienia Jezus.

* Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Przed południem udamy się z Komunią św. do chorych i starszych parafian. Ze względu na trwającą kolędę nie będzie jednak Mszy świętych w kaplicach w Siemkach i Lembruku.

* Pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski i Metropolity Warmińskiego odbędzie się w hali EXPO Mazury w Ostródzie 18 stycznia o 18.00 widowisko „Głośna noc”. Wystąpią podczas niego m. in. Arka Noego, Natalia Niemen, Marek Piekarczyk i Mietek Szcześniak. Szczegóły znajdziemy na plakacie.

* Dziś na zakończenie Mszy świętych o 9.00, 11.00 i 14.00 w ramach prezentacji organowych grane są kolędy.

* Jutro przypada Święto św. Szczepana. Porządek Mszy w bazylice i w kaplicach niedzielny. Ofiary zbierane jutro na tacę zostaną przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski, Archidiecezjalny Fundusz Zapomogowy i Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum” w Warszawie, gdzie młodzi jezuici przygotowują się do kapłaństwa.

* Jeszcze tylko jutro o 18.00 będzie można obejrzeć w Kinie Gwiazda w Kętrzynie głośny film pt. „Nieplanowane”, opowiadający historię jednej z najmłodszych dyrektorek kliniki aborcyjnej, która po dziesięciu latach pracy została poproszona o pomoc przy przerwaniu ciąży. To wydarzenie sprawiło, że całkowicie zmieniła poglądy na tę kwestię. Ten film powinien zobaczyć każdy w Polsce, a szczególnie młodzież, której świadomość w tej kwestii powinna mieć dobre fundamenty.

* W piątek przypada święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, a w sobotę święto świętych Młodzianków Męczenników.

* Pojutrze, w piątek, rozpocznie się w naszej parafii kolęda – wizyta duszpasterska, której szczegółowy program jest wywieszony na afiszach. Do końca tego tygodnia odwiedzimy:

- w piątek 27 grudnia: Kocibórz, Pudwągi i Ramty. W każdej z tych miejscowości kolęda rozpoczyna się o godz. 16.00.

- w sobotę 28 grudnia Pilec i Śpigiel (prosimy o 4 pojazdy do p. sołtysa Sz. Gałki na 9.00).

* W najbliższą niedzielę przypada Święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Tego dnia będziemy się modlić za wszystkie rodziny, a zwłaszcza za rodziny naszej parafii oraz podsumowywać mijający rok 2019. W tym dniu po Mszy św. o 11.00 odbędzie się charytatywny koncert kolęd w wykonaniu Chóru Świętolipskiego i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Mrągowie. Podczas koncertu będą zbierane ofiary na pomoc Marcelince, która urodziła z deformacją prawej nogi i stopy. Aby w przyszłości mogła chodzić potrzebne są kosztowne operacje chirurgiczne. Szczegóły znajdziemy na afiszach.

* Ukazał się kolejny numer naszego czasopisma „U stóp Świętolipskiej Matki”. Znajdziemy w nim m. in. relację z sympozjum poświęconego Świętej Lipce, z przyznania naszemu Sanktuarium tytułu „Pomnik historii” i ofiarowania mu przez Prezydenta Rzeczypospolitej flagi państwowej, z pielgrzymki do Ziemi Świętej, z ubiegłorocznych obchodów jubileuszowych oraz podsumowanie minionego roku. Pismo jest do Waszej dyspozycji na stole pod chórem bazyliki i w holu Domu Pielgrzyma. Ofiary za nie prosimy wrzucać do skarbony pod chórem i do koszyka wystawionego w holu Domu Pielgrzyma.

* Polscy jezuici zaczynają wydawać kwartalnik „Manreza”. Jego misją jest rozpalanie miłości do Boga oraz wzbudzenie pragnienia lepszego służenia Mu. To pismo wspiera rozwój życia duchowego, rozpala pragnienie życia bardziej zgodnego z wolą Bożą, pomaga nawiązywać przyjacielską relację z Bogiem i pomaga w dostrzeganiu, jak Bóg jest obecny w życiu, oraz jakie są zagrożenia i przeszkody duchowe. Czasopismo pozwala także głębiej poznać duchowość ignacjańską: przybliża postać św. Ignacego Loyoli i jego duchowość, uczy, w jaki sposób żyć duchowością ignacjańską na co dzień oraz uczy rozeznawania duchowego. Szczegóły dotyczące prenumeraty znajdziemy na plakacie oraz w broszurze, którą będziemy rozdawali podczas kolędy.

* Serdecznie dziękujemy dzieciom i młodzieży, które zaangażowały się w przygotowanie jasełek, opracowanych przez o. Leszka Gołębiewskiego, które odbyły się wczoraj w Domu Pielgrzyma. Na ich zakończenie dzieciom zostały wręczone paczki. Pod chórem wystawiona jest skarbona, do której prosimy wrzucać ofiary. Przeznaczymy je na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem tych paczek.

* Ponawiamy zachętę do obejrzenia głośnego filmu pt. „Nieplanowane”. Opowiada on historię jednej z najmłodszych dyrektorek kliniki aborcyjnej, która po dziesięciu latach pracy, w wyniku braków personelu medycznego, została poproszona o pomoc przy przerwaniu ciąży. To wydarzenie sprawiło, że całkowicie zmieniła poglądy na tę kwestię. Patronat nad filmem objął Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Ten film powinien zobaczyć każdy w Polsce! A szczególnie młodzież, której świadomość w tej kwestii musi mieć dobre fundamenty. Będzie go można obejrzeć w Kinie Gwiazda w Kętrzynie jeszcze tylko dziś i jutro oraz 26 grudnia o 18.00.

* Pojutrze będziemy przeżywać Wigilię Bożego Narodzenia. Z tej racji nie będzie pojutrze Mszy św. o 17.00. Zgodnie z polską tradycją zachęcamy pojutrze do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz do rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej wspólną modlitwą i lekturą fragmentu Ewangelii (Łk 2, 1-20) opowiadającego o Narodzeniu Pana Jezusa.

* Pojutrze o północy zostanie odprawiona uroczysta Pasterka. Na jej zakończenie odbędzie się krótki koncert kolęd w wykonaniu naszego Chóru Świętolipskiego, a po nim prezentacja organowa.

* W środę przeżywać będziemy Uroczystość Bożego Narodzenia. Nie będzie w tym dniu Mszy św. o 7.00 i Mszy w kaplicach filialnych. Pierwsza Msza św. zostanie odprawiona o 9.00. Na zakończenie Mszy świętych o 9.00, 11.00 i 14.00 w ramach prezentacji organowych będą grane kolędy. W czwartek przypada święto św. Szczepana. Ofiary zbierane na tacę w tym dniu będą przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski, Archidiecezjalny Fundusz Zapomogowy i Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum” w Warszawie, gdzie młodzi jezuici przygotowują się do kapłaństwa. W piątek przypada święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, a w sobotę święto świętych Młodzianków Męczenników.

* W piątek rozpocznie się w naszej parafii kolęda – wizyta duszpasterska, której szczegółowy program podamy w Święta Bożego Narodzenia. Pragniemy, by była ona okazją do spotkania, rozmowy i modlitwy z naszymi parafianami.

* Charytatywny koncert kolęd w wykonaniu Chóru Świętolipskiego i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Mrągowie odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy św. o 11.00. Podczas koncertu zostaną zebrane ofiary na pomoc Marcelince, która urodziła z deformacją prawej nogi i stopy. Aby w przyszłości mogła chodzić potrzebne są kosztowne operacje chirurgiczne. Szczegóły znajdziemy na afiszach.

* W pawilonie w krużgankach można nabyć kalendarze, dewocjonalia, kartki świąteczne, opłatki i świece wigilijne Caritas.

Informacje dla turystów, pielgrzymów i parafian

Godziny otwarcia, Msze, prezentacje organów, spowiedź, sprzedaż dewocjonaliów i pamiątek, muzeum, kawiarenka, kancelaria parafialna

 

  maj - wrzesień kwiecień i październik listopad - marzec
Otwarte 6:30 - 20:00 6:30 - 18:00 listopad 6:30 - 18:00,
grudzień-marzec 9:30 - 15:30

Msze

niedziele i święta

7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 17:00 7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 17:00 7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 17:00

Msze

dni powszednie

7:00, 9:50, 12:00, 18:00 7:00, 17:00 12:00, 17:00

prezentacje organowe

niedziele i święta

10:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe
10:00, 12:30, 13:30, 15:00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe
10:00, 12:00, 15:00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe

prezentacje organowe

soboty i dni powszednie

9:30, 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe.
10:00, 12:00, 14:00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe
w soboty: 10:00, 14:00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe

prezentacje organowe

UWAGI dni powszednie

Prezentacje odbywają się, jeśli są obecne grupy przynajmniej kilkunastoosobowe.

W soboty od 16:00 prezentacje mogą być odwołane, jeżeli w bazylice ma miejsce ślub.

  Pn-Pt po uprzednim uzgodnieniu
tel.: 518 104 420

spowiedź

niedziele i święta

6.45-7.30; 8.45-9.30; 10.45-11.30; 13.45-14.30; 16.45-17.30

6.45-7.30; 8.45-9.30; 10.45-11.30; 13.45-14.30; 16.45-17.30

6.45-7.30; 8.45-9.30; 10.45-11.30; 13.45-14.30; 16.45-17.30

spowiedź

dni powszednie

6:45-7:30; 9:45-12:30; 17:30-18:30 10:00 - 12:00; 15:00 - 17:30 10.00-12.00; 16.45-17.30

sprzedaż dewocjonaliów i pamiątek

niedziele i święta

10:00 - 17:00

tel. 518 609 662

10:00 - 15:30

tel. 518 609 662

10:00 - 15:30

tel. 518 609 662

sprzedaż dewocjonaliów i pamiątek

dni powszednie

9:00 - 17:00

tel. 518 609 662

9.30 – 17.00

tel. 518 609 662

9.30 – 15.00

tel. 518 609 662

muzeum

niedziele i święta

9:45-17:00 10:00–16:00 otwierane na prośbę nawiedzających Sanktuarium

muzeum

dni powszednie

9:45-17:00

soboty 10:00–16:00,

pozostałe dni: na prośbę

otwierane na prośbę nawiedzających Sanktuarium

kawiarenka

9:00-17:00 (lipiec-sierpień 9:00-20:00) 9:00-15:00 nieczynna

kancelaria parafialna

piątek 13:30 - 17:30
sobota 14:30 - 16:00
W innych terminach tel. 573 803 142

sobota 14.30-16.30
W innych terminach tel.: 573 803 142.

środa 14.30-16.30.
W innych terminach tel.: 573 803 142.

Kontakt

Sanktuarium Matki Bożej
Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 512 730 375
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawiedzenia NMP

Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 89-755-35-12 (czynny w godzinach pracy kancelarii parafialnej)

O sanktuarium

Święta Lipka - to sławne Sanktuarium Maryjne, którego kustoszami od kilku już wieków są ojcowie i bracia jezuici, leży na północnym krańcu Polski, w odległości około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla oraz 14 km na południowy zachód od Kętrzyna. Początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w.

Szukaj na stronie

© Święta Lipka - Sanktuarium Maryjne o. Jezuici 2022
Wykonanie: Solmedia.pl