Muzeum czynne:

 • w miesiącach maj – wrzesień: codziennie w godz. 9.45-17.00
 • w kwietniu i październiku: w soboty i niedziele w godz. 10.00–16.00
 • w pozostałe dni i miesiące na prośbę nawiedzających Sanktuarium (należy kontaktować się z jezuitami posługującymi w nim lub z obsługą pawilonu w krużgankach)

Dzieje muzeum – rys historyczny

Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce jest najliczniej odwiedzanym miejscem w Polsce, w którym posługują jezuici. Jest to także jedno z trzech głównych sanktuariów Archidiecezji Warmińskiej (obok Gietrzwałdu i Stoczka Klasztornego). Każdego roku nawiedza je kilkaset tysięcy pielgrzymów i turystów. Świętolipskie Muzeum Jezuitów zostało otwarte i poświęcone przez kandydata na ołtarze - sługę Bożego, ówczesnego Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego (Zakonu Jezuitów), o. Pedro Arrupe SJ w poniedziałek 19. 05. 1969 r. podczas jego wizyty w Świętej Lipce. Było wówczas usytuowane na emporze nad południową nawą boczną świętolipskiej bazyliki i tam przetrwało do momentu kradzieży zabytkowej monstrancji przedstawiającej Matkę Najświętszą na drzewie lipowym, do której doszło 1. 10. 1980 r. Po tym wydarzeniu umożliwiano oglądanie eksponatów muzealnych w zawężonym zakresie. Po wybudowaniu budynku obsługi ruchu turystycznego (usytuowanego w pobliżu Sanktuarium,) na ekspozycje muzealne przeznaczono dwie sale na jego parterze. Zimą 2015/2016 zaadaptowano trzy pomieszczenia na poddaszu tego budynku i na zakończenie Uroczystości Nawiedzenia NMP w niedzielę 29. 05. 2016 r. ks. abp koadiutor warmiński Józef Górzyński dokonał otwarcia i poświęcenia muzeum w jego powiększonej przestrzeni. Następnie zaadaptowano dwa kolejne pomieszczenia na poddaszu tego budynku do wymogów sal ekspozycyjnych. Obecnie w siedmiu salach muzealnych mieści się sześć ekspozycji stałych i wystawy czasowe.

Ekspozycje stałe:

         Wśród naszych ekspozycji stałych posiadamy:

 • Jedyną na świecie ekspozycję części osobistego księgozbioru św. Jana Pawła II, złożoną z około 1000 książek i albumów przywiezionych z Rzymu do Świętej Lipki po śmierci Jana Pawła II. Pewna ich część posiada osobiste dedykacje autorów lub ofiarodawców dla papieża.
 • Jedyną na świecie ekspozycję przybliżającą dzieje Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej, a na niej m. in.: dekret z 1632 r., którym biskup warmiński powierzał jezuitom posługę w świętolipskim sanktuarium, najstarsze publikacje dotyczące tego miejsca, starodruki, w tym księgi liturgiczne, zabytkowe obrazy i ornaty (począwszy od ornatu ofiarowanego przez Marysieńkę Sobieską), kapy i dalmatyki, korony, naczynia liturgiczne, hafty, figury, krucyfiksy (począwszy od gotyckiego krucyfiksu z XIV w.), lichtarze, makietę ołtarza głównego, gablotę poświęconą Feliksowi Nowowiejskiemu, medale i monety ofiarowane Sanktuarium i szopki Bożonarodzeniowe.
 • Jedną z dwu w Polsce stałych ekspozycji przybliżających dzieje jezuitów w Polsce i na świecie, zawierającą m.in. obrazy św. Ignacego Loyoli i miejsc z nim związanych, jego pierwszych towarzyszy, świętych i błogosławionych członków Zakonu Jezuitów i jego przełożonych generalnych, publikacje poświęcone św. Ignacemu i jego Ćwiczeniom duchowym, starodruki autorstwa jezuitów, teksty dotyczące charyzmatu i historii Zakonu Jezuitów, świętych i błogosławionych oraz kandydatów na ołtarze, gabloty ukazujące zaangażowanie jezuitów w kult Serca Jezusowego oraz w redagowanie Posłańca Serca Jezusa, narzędzia osobistej ascezy jezuitów, książki ocalałe z dawnej biblioteki świętolipskich jezuitów, która prawie w całości została spalona przez żołnierzy radzieckich po ich wkroczeniu do Świętej Lipki w 1945 r. oraz kilka prywatnych listów św. Jana Pawła II do jednego z polskich jezuitów (w których Ojciec św. wspomina Świętą Lipkę).
 • Jedyną w naszym regionie stałą ekspozycję archeologii i ikonografii biblijnej, na którą składają się eksponaty pochodzące z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki z okresu od XIII w. przed Chrystusem do XIV w. po Chrystusie, obrazy przedstawiające postaci i wydarzenia biblijne oraz zabytkowe egzemplarze Biblii (Pisma świętego) i komentarze do ksiąg biblijnych, opublikowane od XV do XIX w.
 • Dary z terenów misyjnych zgromadzone m. in. przez Biuro Pomocy Misjom, które istniało w Poznaniu. Są to dary, które otrzymywaliśmy i otrzymujemy z terenów misyjnych w Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej oraz Azji w duchu wdzięczności za udzielane im różne formy wsparcia i pomocy.
 • Jak kiedyś żyli tutejsi mieszkańcy – od epoki kamienia gładzonego do czasów powojennych. Rekwizyty zgromadzone są w następujących działach: posiłek od jego przygotowania do spożywania; warsztat pracy stolarskiej i nie tylko; od lnu i wełny do gotowego ubrania; pranie, prasowanie, maglowanie; książka, wiedza, nauka; adaptery, magnetofony, radia i telewizory; dokumenty, znaczki pocztowe, papierośnice, gazety polskie i niemieckie, począwszy od pojedynczych egzemplarzy Gazety Warszawskiej od 25. 03. 1789 r., krzyże, obrazki i modlitewniki, sierpy i motyczki. Najstarszymi eksponatami w tej sali są dwa toporki kamienne z epoki kamienia gładzonego z okolic Świętej Lipki. Ostatni dział, zatytułowany „Ruszamy w podróż, przenosimy się”, wypełniony jest kuframi i walizkami, elementami uprzęży konnej i latarnie, używane kiedyś na kolei. Są tam też obrazy upamiętniające chrzty, I Komunie, praktykowaną w protestantyzmie konfirmację, odbytą służbę wojskową, udział w pielgrzymce do Ziemi świętej oraz wizerunki, które przed wiekami lub dziesięcioleciami ozdabiały ściany mieszkań.

Wystawy czasowe, które miały miejsce od 2016 r.:

 • „Ikona – okno ku wieczności” - przygotowana przez grupę polskich ikonopisów „Agathos”
 • „Ikona – piękno zanurzone w Tajemnicy” - prezentująca ikony współczesne z Akademii Ikony – Pracowni św. Andrzeja Apostoła w Warszawie
 • „Ikona – drabina do nieba”
 • „Nowa ikona”
 • „Jestem człowiekiem” – prezentująca rozwój życia ludzkiego od poczęcia do narodzin
 • „1050-lecie chrztu Polski”
 • „Nauczanie sługi Bożego Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego”
 • „Feliks Nowowiejski”
 • Wystawa banknotów, monet i medali z kolekcji prywatnej
 • Wystawa grafiki i rzeźby „Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej”
 • Polsko-niemiecka wystawa poświęcona dziejom byłego powiatu kętrzyńskiego do 1945 r.

Inicjatywy podejmowane przez muzeum:

 • Zaangażowanie w tworzenie i rozwój Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”, zrzeszającego muzea i skarbce Kościoła katolickiego w Polsce.
 • Umożliwianie zwiedzania stałych i czasowych ekspozycji muzealnych tysiącom pielgrzymów i turystów nawiedzających Sanktuarium.
 • Współorganizowanie warsztatów ikonopisania, którym towarzyszą wystawy ikon. Każdego roku odbywają się zasadniczo 4 turnusy takich warsztatów.
 • Próba ocalenia i eksponowania przedmiotów świadczących o przeszłości regionu.
 • Promocja historii regionu i Sanktuarium oraz uwrażliwianie na wartość zainteresowania historią.
 • Formacja przewodników turystycznych po Warmii i Mazurach.
 • Współpraca i wymiana eksponatów z muzeami kościelnymi, państwowymi i prywatnymi.

Informacje dla turystów, pielgrzymów i parafian

Godziny otwarcia, Msze, prezentacje organów, spowiedź, sprzedaż dewocjonaliów i pamiątek, muzeum, kawiarenka, kancelaria parafialna

 

  maj - wrzesień kwiecień i październik listopad - marzec
Otwarte 6:30 - 20:00 6:30 - 18:00 listopad 6:30 - 18:00,
grudzień-marzec 9:30 - 15:30

Msze

niedziele i święta

7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 17:00 7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 17:00 7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 17:00

Msze

dni powszednie

7:00, 9:50, 12:00, 18:00 7:00, 17:00 12:00, 17:00

prezentacje organowe

niedziele i święta

10:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe
10:00, 12:30, 13:30, 15:00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe
10:00, 12:00, 15:00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe

prezentacje organowe

soboty i dni powszednie

9:30, 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe.
10:00, 12:00, 14:00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe
w soboty: 10:00, 14:00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe

prezentacje organowe

UWAGI dni powszednie

Prezentacje odbywają się, jeśli są obecne grupy przynajmniej kilkunastoosobowe.

W soboty od 16:00 prezentacje mogą być odwołane, jeżeli w bazylice ma miejsce ślub.

  Pn-Pt po uprzednim uzgodnieniu
tel.: 518 104 420

spowiedź

niedziele i święta

6.45-7.30; 8.45-9.30; 10.45-11.30; 13.45-14.30; 16.45-17.30

6.45-7.30; 8.45-9.30; 10.45-11.30; 13.45-14.30; 16.45-17.30

6.45-7.30; 8.45-9.30; 10.45-11.30; 13.45-14.30; 16.45-17.30

spowiedź

dni powszednie

6:45-7:30; 9:45-12:30; 17:30-18:30 10:00 - 12:00; 15:00 - 17:30 10.00-12.00; 16.45-17.30

sprzedaż dewocjonaliów i pamiątek

niedziele i święta

10:00 - 17:00

tel. 518 609 662

10:00 - 15:30

tel. 518 609 662

10:00 - 15:30

tel. 518 609 662

sprzedaż dewocjonaliów i pamiątek

dni powszednie

9:00 - 17:00

tel. 518 609 662

9.30 – 17.00

tel. 518 609 662

9.30 – 15.00

tel. 518 609 662

muzeum

niedziele i święta

9:45-17:00 10:00–16:00 otwierane na prośbę nawiedzających Sanktuarium

muzeum

dni powszednie

9:45-17:00

soboty 10:00–16:00,

pozostałe dni: na prośbę

otwierane na prośbę nawiedzających Sanktuarium

kawiarenka

9:00-17:00 (lipiec-sierpień 9:00-20:00) 9:00-15:00 nieczynna

kancelaria parafialna

piątek 13:30 - 17:30
sobota 14:30 - 16:00
W innych terminach tel. 573 803 142

sobota 14.30-16.30
W innych terminach tel.: 573 803 142.

środa 14.30-16.30.
W innych terminach tel.: 573 803 142.

Kontakt

Sanktuarium Matki Bożej
Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 512 730 375
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawiedzenia NMP

Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 89-755-35-12 (czynny w godzinach pracy kancelarii parafialnej)

O sanktuarium

Święta Lipka - to sławne Sanktuarium Maryjne, którego kustoszami od kilku już wieków są ojcowie i bracia jezuici, leży na północnym krańcu Polski, w odległości około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla oraz 14 km na południowy zachód od Kętrzyna. Początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w.

Szukaj na stronie

© Święta Lipka - Sanktuarium Maryjne o. Jezuici 2022
Wykonanie: Solmedia.pl