Muzeum czynne:

 • w miesiącach maj – wrzesień: codziennie w godz. 9.45-17.00
 • w kwietniu i październiku: w soboty i niedziele w godz. 10.00–16.00
 • w pozostałe dni i miesiące na prośbę nawiedzających Sanktuarium (należy kontaktować się z jezuitami posługującymi w nim lub z obsługą pawilonu w krużgankach)

Dzieje muzeum – rys historyczny

Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce jest najliczniej odwiedzanym miejscem w Polsce, w którym posługują jezuici. Jest to także jedno z trzech głównych sanktuariów Archidiecezji Warmińskiej (obok Gietrzwałdu i Stoczka Klasztornego). Każdego roku nawiedza je kilkaset tysięcy pielgrzymów i turystów. Świętolipskie Muzeum Jezuitów zostało otwarte i poświęcone przez kandydata na ołtarze - sługę Bożego, ówczesnego Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego (Zakonu Jezuitów), o. Pedro Arrupe SJ w poniedziałek 19. 05. 1969 r. podczas jego wizyty w Świętej Lipce. Było wówczas usytuowane na emporze nad południową nawą boczną świętolipskiej bazyliki i tam przetrwało do momentu kradzieży zabytkowej monstrancji przedstawiającej Matkę Najświętszą na drzewie lipowym, do której doszło 1. 10. 1980 r. Po tym wydarzeniu umożliwiano oglądanie eksponatów muzealnych w zawężonym zakresie. Po wybudowaniu budynku obsługi ruchu turystycznego (usytuowanego w pobliżu Sanktuarium,) na ekspozycje muzealne przeznaczono dwie sale na jego parterze. Zimą 2015/2016 zaadaptowano trzy pomieszczenia na poddaszu tego budynku i na zakończenie Uroczystości Nawiedzenia NMP w niedzielę 29. 05. 2016 r. ks. abp koadiutor warmiński Józef Górzyński dokonał otwarcia i poświęcenia muzeum w jego powiększonej przestrzeni. Następnie zaadaptowano dwa kolejne pomieszczenia na poddaszu tego budynku do wymogów sal ekspozycyjnych. Obecnie w siedmiu salach muzealnych mieści się sześć ekspozycji stałych i wystawy czasowe.

Ekspozycje stałe:

         Wśród naszych ekspozycji stałych posiadamy:

 • Jedyną na świecie ekspozycję części osobistego księgozbioru św. Jana Pawła II, złożoną z około 1000 książek i albumów przywiezionych z Rzymu do Świętej Lipki po śmierci Jana Pawła II. Pewna ich część posiada osobiste dedykacje autorów lub ofiarodawców dla papieża.
 • Jedyną na świecie ekspozycję przybliżającą dzieje Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej, a na niej m. in.: dekret z 1632 r., którym biskup warmiński powierzał jezuitom posługę w świętolipskim sanktuarium, najstarsze publikacje dotyczące tego miejsca, starodruki, w tym księgi liturgiczne, zabytkowe obrazy i ornaty (począwszy od ornatu ofiarowanego przez Marysieńkę Sobieską), kapy i dalmatyki, korony, naczynia liturgiczne, hafty, figury, krucyfiksy (począwszy od gotyckiego krucyfiksu z XIV w.), lichtarze, makietę ołtarza głównego, gablotę poświęconą Feliksowi Nowowiejskiemu, medale i monety ofiarowane Sanktuarium i szopki Bożonarodzeniowe.
 • Jedną z dwu w Polsce stałych ekspozycji przybliżających dzieje jezuitów w Polsce i na świecie, zawierającą m.in. obrazy św. Ignacego Loyoli i miejsc z nim związanych, jego pierwszych towarzyszy, świętych i błogosławionych członków Zakonu Jezuitów i jego przełożonych generalnych, publikacje poświęcone św. Ignacemu i jego Ćwiczeniom duchowym, starodruki autorstwa jezuitów, teksty dotyczące charyzmatu i historii Zakonu Jezuitów, świętych i błogosławionych oraz kandydatów na ołtarze, gabloty ukazujące zaangażowanie jezuitów w kult Serca Jezusowego oraz w redagowanie Posłańca Serca Jezusa, narzędzia osobistej ascezy jezuitów, książki ocalałe z dawnej biblioteki świętolipskich jezuitów, która prawie w całości została spalona przez żołnierzy radzieckich po ich wkroczeniu do Świętej Lipki w 1945 r. oraz kilka prywatnych listów św. Jana Pawła II do jednego z polskich jezuitów (w których Ojciec św. wspomina Świętą Lipkę).
 • Jedyną w naszym regionie stałą ekspozycję archeologii i ikonografii biblijnej, na którą składają się eksponaty pochodzące z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki z okresu od XIII w. przed Chrystusem do XIV w. po Chrystusie, obrazy przedstawiające postaci i wydarzenia biblijne oraz zabytkowe egzemplarze Biblii (Pisma świętego) i komentarze do ksiąg biblijnych, opublikowane od XV do XIX w.
 • Dary z terenów misyjnych zgromadzone m. in. przez Biuro Pomocy Misjom, które istniało w Poznaniu. Są to dary, które otrzymywaliśmy i otrzymujemy z terenów misyjnych w Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej oraz Azji w duchu wdzięczności za udzielane im różne formy wsparcia i pomocy.
 • Jak kiedyś żyli tutejsi mieszkańcy – od epoki kamienia gładzonego do czasów powojennych. Rekwizyty zgromadzone są w następujących działach: posiłek od jego przygotowania do spożywania; warsztat pracy stolarskiej i nie tylko; od lnu i wełny do gotowego ubrania; pranie, prasowanie, maglowanie; książka, wiedza, nauka; adaptery, magnetofony, radia i telewizory; dokumenty, znaczki pocztowe, papierośnice, gazety polskie i niemieckie, począwszy od pojedynczych egzemplarzy Gazety Warszawskiej od 25. 03. 1789 r., krzyże, obrazki i modlitewniki, sierpy i motyczki. Najstarszymi eksponatami w tej sali są dwa toporki kamienne z epoki kamienia gładzonego z okolic Świętej Lipki. Ostatni dział, zatytułowany „Ruszamy w podróż, przenosimy się”, wypełniony jest kuframi i walizkami, elementami uprzęży konnej i latarnie, używane kiedyś na kolei. Są tam też obrazy upamiętniające chrzty, I Komunie, praktykowaną w protestantyzmie konfirmację, odbytą służbę wojskową, udział w pielgrzymce do Ziemi świętej oraz wizerunki, które przed wiekami lub dziesięcioleciami ozdabiały ściany mieszkań.

Wystawy czasowe, które miały miejsce od 2016 r.:

 • „Ikona – okno ku wieczności” - przygotowana przez grupę polskich ikonopisów „Agathos”
 • „Ikona – piękno zanurzone w Tajemnicy” - prezentująca ikony współczesne z Akademii Ikony – Pracowni św. Andrzeja Apostoła w Warszawie
 • „Ikona – drabina do nieba”
 • „Nowa ikona”
 • „Jestem człowiekiem” – prezentująca rozwój życia ludzkiego od poczęcia do narodzin
 • „1050-lecie chrztu Polski”
 • „Nauczanie sługi Bożego Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego”
 • „Feliks Nowowiejski”
 • Wystawa banknotów, monet i medali z kolekcji prywatnej
 • Wystawa grafiki i rzeźby „Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej”
 • Polsko-niemiecka wystawa poświęcona dziejom byłego powiatu kętrzyńskiego do 1945 r.

Inicjatywy podejmowane przez muzeum:

 • Zaangażowanie w tworzenie i rozwój Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”, zrzeszającego muzea i skarbce Kościoła katolickiego w Polsce.
 • Umożliwianie zwiedzania stałych i czasowych ekspozycji muzealnych tysiącom pielgrzymów i turystów nawiedzających Sanktuarium.
 • Współorganizowanie warsztatów ikonopisania, którym towarzyszą wystawy ikon. Każdego roku odbywają się zasadniczo 4 turnusy takich warsztatów.
 • Próba ocalenia i eksponowania przedmiotów świadczących o przeszłości regionu.
 • Promocja historii regionu i Sanktuarium oraz uwrażliwianie na wartość zainteresowania historią.
 • Formacja przewodników turystycznych po Warmii i Mazurach.
 • Współpraca i wymiana eksponatów z muzeami kościelnymi, państwowymi i prywatnymi.

Informacje dla turystów, pielgrzymów i parafian

Godziny otwarcia, Msze, prezentacje organów, spowiedź, sprzedaż dewocjonaliów i pamiątek, muzeum, kawiarenka, kancelaria parafialna

 

  maj - wrzesień kwiecień i październik listopad - marzec
Otwarte 6.30 - 20.00 6.30 - 18.00 listopad 6.30 - 18.00,
grudzień-marzec 9.30 - 15.30

Msze

niedziele i święta

7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00

Msze

dni powszednie

7.00, 9.50, 12.00, 18.00 7.00, 17.00 12.00, 17.00

prezentacje organowe

niedziele i święta

10.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe
10.00, 12.30, 13.30, 15.00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe
10.00, 12.00, 15.00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe

prezentacje organowe

soboty i dni powszednie

9.30, 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe.
10.00, 12.00, 14.00
jeśli są grupy przynajmniej kilkunastoosobowe
w soboty po uprzednim uzgodnieniu
tel. 518 104 420

prezentacje organowe

UWAGI dni powszednie

Prezentacje odbywają się, jeśli są obecne grupy przynajmniej kilkunastoosobowe.

W soboty od 16.00 prezentacje mogą być odwołane, jeżeli w bazylice ma miejsce ślub.

  Pn-Pt po uprzednim uzgodnieniu
tel.. 518 104 420

spowiedź

niedziele i święta

6.45-7.30; 8.45-9.30; 10.45-11.30; 13.45-14.30; 16.45-17.30

6.45-7.30; 8.45-9.30; 10.45-11.30; 13.45-14.30; 16.45-17.30

6.45-7.30; 8.45-9.30; 10.45-11.30; 13.45-14.30; 16.45-17.30

spowiedź

dni powszednie

6.45-7.30; 9.45-12.30; 17.30-18.30 10.00 - 12.00; 15.00 - 17.30 10.00-12.00; 16.45-17.30

sprzedaż dewocjonaliów i pamiątek

niedziele i święta

10.00 - 17.00

tel. 518 609 662

10.00 - 15.30

tel. 518 609 662

10.00 - 15.30

tel. 518 609 662

sprzedaż dewocjonaliów i pamiątek

dni powszednie

9.00 - 17.00

tel. 518 609 662

9.30 – 17.00

tel. 518 609 662

9.30 – 15.00

tel. 518 609 662

muzeum

niedziele i święta

9.45-17.00 10.00–16.00 otwierane na prośbę nawiedzających Sanktuarium

muzeum

dni powszednie

9.45-17.00

soboty 10.00–16.00,

pozostałe dni. na prośbę

otwierane na prośbę nawiedzających Sanktuarium

kawiarenka

9.00-17.00 (lipiec-sierpień 9.00-20.00) 9.00-15.00

sobota 10.00 - 15.00

niedziela 10.00- 17.00

kancelaria parafialna

piątek 13.30 - 17.30
sobota 14.30 - 16.00
W innych terminach tel. 573 803 142

sobota 14.30-16.30
W innych terminach tel. 573 803 142.

środa 14.30-16.30.
W innych terminach tel. 573 803 142.

Kontakt

Sanktuarium Matki Bożej
Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 573 803 142
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawiedzenia NMP

Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 89-755-35-12 (czynny w godzinach pracy kancelarii parafialnej)

O sanktuarium

Święta Lipka - to sławne Sanktuarium Maryjne, którego kustoszami od kilku już wieków są ojcowie i bracia jezuici, leży na północnym krańcu Polski, w odległości około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla oraz 14 km na południowy zachód od Kętrzyna. Początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w.

Szukaj na stronie

© Święta Lipka - Sanktuarium Maryjne o. Jezuici 2023
Wykonanie: Solmedia.pl